Smutná zpráva
(1.2.2018)

S lítostí a smutkem oznamujeme zprávu, že nás navždy opustil
člen našeho spolku

logo SDV BT2

Ing. Jan Šimeček, sklep č.6.

Budeme na Tebe vzpomínat Honzo, na tvůj humor i Tvá vína, která jsi vždy i přes zdravotní těžkosti, které Tě dlouhodobě doprovázeli, měl výborná. Čest Tvé památce, nezapomeneme na Tebe.

Členové Spolku dobšických vinařů.Obsah sekce Informace pro členy SDV