Sdružení Dobšických vinařů

logoSDV malé

Sdružení dobšických vinařů je nevládní a nepolitickou dobrovolnou organizací, založenou na základě zákona č.83/1990 o sdružování občanů. Posláním sdružení je popularizace vinařství, produkce hroznů, výroba vín v regionu obce Dobšice a okolí.

Dalším posláním je udržení vinařských tradic, vážících se zejména na obec Dobšice, pořádání výstav vína a s cílem rozvoje vinohradnictví a vinařství v tomto pro tuto činnost vhodném regionu.

Členem sdružení může být kterýkoliv občan nebo právnická osoba - výrobce vína, který souhlasí se Stanovami sdružení dobšických vinařů a splní další členské povinnosti. Pojem výrobce vína se rozumí i pozice hobby vinaře, vyrábějícího vína pro svoji potřebu. Definitivní verze stanov bude upravena na základě připomínek rozšířené členské základny.

Cíle s tímto souvisí

  • sdružování osob se vztahem k vinařství
  • organizování akcí na podporu vinařství
  • vydávání publikací, a mediální podpora
  • organizování přehlídek vín a degustačních výstav
  • účast na aktivitách pořádaných jinými subjekty v rámci regionu
  • organizace vzájemných setkání s vinaři a vzdělávací činnost

Sdružení dobšických vinařů vzniklo s podnětu splnění podmínek pořádání mezinárodní výstavy růžových vín Jarovín v roce 2004, především z iniciativy Ing. Jiřího Horta a Ing. Ladislava Skopala. Tato akce je od této doby každoroční mezinárodní přehlídkou růžových vín.

V současné době sdružení hledá novou tvář, s přáním zapojit maximum vinařů z obce Dobšice do nových vyvíjených aktivit, v souladu s posláním i vytýčenými cíli. Jako druhou, již tradiční akci pořádá sdružení ve spolupráci s obcí Dobšice Putování po dobšických sklípcích.

Za vnitřní klubové aktivity lze označit pravidelná setkání ve sklípcích některého z vinařů, kde je diskutováno vše spojené s vínem hostitele a probírány další souvislosti.

Přihláška člena (v sekci dokumentů stáhněte vhodnou verzi)