Kontaktní údaje

sdv_nové logo 0614


Právní forma a účel:

Spolek dobšických vinařů (SDV) vznikl za účelem sdružování osob se vztahem k vinařství; k podpoře rozvoje vinařství v regionu; organizování akcí na podporu vinařství; propagace vinařství, včetně vydávání informačních materiálů; organizování přehlídek vín a degustačních akcí.IČO: 266 15 339
Sídlo: Leska 518, 671 82 Dobšice

Číslo účtu:

kontaktní e-mail: vinari.dobsice@seznam.cz
web SDV: www.vinari.dobsice.cz
(dříve publikované osobní maily v záležitostech spolku již prosím nepoužívejte)


Jménem spolku jedná předseda výboru, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou a dalším členem výboru. Výbor je tříčlenný.

Předseda SDV:

Ing. MIROSLAV ROLNÍK
tel.: 732 791 858,
e-mail:vinari.dobsice@seznam.cz

Místopředseda SDV:

JUDr. TOMÁŠ RADA Ph.D.
tel.: 777 026 713
e-mail:vinari.dobsice@seznam.cz

Hospodář SDV:

Ing. JIŘÍ HORT
tel.: 602 149 445
e-mail:vinari.dobsice@seznam.cz


Veřejně dostupné informace na serveru >>> justice.cz
Kontakt na ostatní členy SDV

prosíme o strpení, aktualizuje se,

Některé údaje najdete v rubrice Vinaři v obci Dobšice a Vinařství v obci Dobšice