Úvodem trochu informací

Dobšice patřily k nejvýznamnějším vinařským obcím kraje. V roce 1678 26 „luckých“ poddaných u nás obdělávalo 236 čtvrtí vinic a v roce 1897 v seznamu největších vinařských obcí jsou na 8. místě jmenovány Dobšice s 63 hektary vinic.

Vinařské tradice naštěstí nezanikly, každoroční vyhodnocování a ochutnávky pořádané jednak místními zahrádkáři (ČSZ Dobšice) a nově Sdružením dobšických vinařů přesvědčivě prokazují schopnosti dobšických vinařů vyrábět vysoce kvalitní vína. Řada místních sklepů se může pochlubit krásnými interiéry, v nichž je radost posedět a ochutnávat to, co zdejší vinice poskytují a co je vinaři proměněno v kvalitní vína. V obci působí řada vinařů, drobných vinařství, ale i dvě vinařské firmy mající své zasloužené postavení na trhu vína v ČR s úspěchy přesahujícími národní rámec.

Obec Dobšice se může pochlubit dvěma sklepními uličkami. První se nachází v okolí potoka Leska, další jsou v ulicích Za školou a Dyjské. V katastru obce jsou dvě viniční tratě v první kategorii – U hájku a Pod tratí. V obci je registrováno 30 pěstitelů s plochou 40,5 ha vinic. V obci je největším pěstitelem Vinařství LAHOFER, a.s., která zde má své sídlo a vinařský dvůr. Druhým vinařstvím v obci je VINO HORT s.r.o., rovněž se sídlem v obci a sklepními a výrobními prostorami. Řada drobných vinařů dotváří kolorit a pestrost nabídky. Jsou to členové zahrádkářského svazu v Dobšicích, případně členové nového sdružení dobšických vinařů, ale i neorganizovaní pěstitelé a výrobci vína pro svoji potřebu. Snaha sjednotit a společně udržovat tradice a kvalitu vín je zřejmá především z aktivit Sdružení dobšických vinařů.

Většina laiků zná jen víno červené a bílé. Vinařskou obec Dobšice, ležící v těsném sousedství Znojma, však stále více proslavují vína růžová. Každoročně zde připravuje Sdružení dobšických vinařů mezinárodní výstavu Jarovín rosé, jíž se mohou účastnit pouze růžová vína (nejbližší obdobná přehlídka se koná až na jihu Rakouska). Celkem se sejde obvykle okolo sta vzorků, což je vzhledem k dosud malému rozšíření tohoto typu vína jistě slušný úspěch. „Růžové víno by mělo již na první pohled získat degustátora svojí atraktivní barvou, dále svěží kyselinkou a ovocnou dochutí. Pokud chceme získat kvalitní víno, musíme mít ke zpracování hrozny z dobré polohy a o cukernatosti v kvalitě kabinetu či pozdního sběru,“ tvrdí dobšický vinař Jiří Hort. Jeho slova mají váhu - jeho vína patří k pravidelně oceňovaným. Růžová vína se vyrábějí z modrých hroznů, které je po sběru nutné co nejdříve lisovat. Čím více se otálí, tím má víno červenější barvu.

V druhé polovině února pořádají tradičně dobšičtí vinaři ve spolupráci s obcí Dobšice putování po dobšických sklípcích. Tato druhá nejvýznamnější akce si získává stále větší oblibu a přízeň přátel vína z blízkého i vzdáleného okolí. V přehledu nelze opomenout aktivity ČSZ Dobšice. Jimi pořádané každoroční výstavy mají nejdelší tradici a zdejší vinaři, zejména z řad drobných pěstitelů, takto prezentují svá vína a srovnávají s vinařským okolím.

Cestu po vinných sklípcích a vinicích Dobšic je možné obohatit o vycházku po naučné stezce Po stopách Napoleonova působení na Znojemsku, která mapuje události bitvy u Znojma, v níž se roku 1809 utkala francouzská vojska císaře Napoleona I. s armádou rakouského císaře Františka I. Na památku této bitvy se rovněž každoročně v červnu koná turistický pochod a cyklistická vyjížďka. Příležitostně, zejména ve spojení s kulatými výročími, je tato bitva v Dobšicích připomínána její rekonstrukcí, kterých se účastní kluby vojenské historie mnoha zemí.