Putování po dobšických sklípcích

úvodem trochu historie

Myšlenka ukázat veřejnosti četné sklepní prostory, umožnit vinařům aby nabídli svá vína a atraktivitou prostředí přilákat do vinařské obce Dobšice přátele vín Znojemské podoblasti, případně vína přímo z vinařských tratí katastru obce Dobšice, našla inspiraci především v obdobných akcích v oblasti Velkých Bílovic.

Dobšické putování, podobností názvu konvertující k jiné aktivitě pořádané vinařskou firmou Znovín Znojmo, si neklade nereálné cíle a oba rozhodující partneři, kterými jsou naše sdružení a obec Dobšice jsou si dobře vědomi svých možností. V souladu s přívlastkem "vinařské" obce se snažíme postupně dosáhnout zvyšující se úrovně nejen této vlastní akce, ale zejména ukázat na působící úspěšná vinařství i malé jednotlivé vinaře, jejichž vína stojí za to ochutnat a vracet se k nim.

Turistika, sklepní uličky a atraktivita blízkého historického Znojma, ale rovněž i panenská příroda národního parku Podyjí, jsou společným magnetem celé oblasti. Obec Dobšice má zájem stát se přirozenou atraktivní destinací a postupně buduje potřebné zázemí a hledá spolu s privátním sektorem služeb svoji klientelu. Věříme, že se rádi vrátíte v jarních, letních případně podzimních měsících a při skleničkách vín, která budete již znát z akce Putování po dobšických sklípcích, se seznámíte více s naší vinařskou obcí, zhodnotíte zážitky z pěších či cyklistických výletů a naplánujete další pobyt.

Jak to tedy začalo...

Vše začalo v roce 2006 prvním ročníkem, kdy s minimem vlastních zkušeností se pokusilo několik organizátorů nabídnout veřejnosti seznámení s prostředím sklepních uliček, vinných sklípků v obci Dobšice a víny jejich majitelů. Získat pro myšlenku privátní majitele sklípků - vinaře nebylo jednoduché a po vyhodnocení dokonce pro příští rok složité. Přirozeně bylo hledáno východisko jak uvedenou situaci zvládnout, což díky aktivitám jednotlivců umožnilo překonání tohoto složitého období začátku.

Potřebné úrovně se však dosáhlo daleko později, postupně a po pravdě řečeno zejména díky aktivitám obou vinařských firem, které jsou všeobecně známy a přispěly k propagaci a zajištění mediální podpory v duchu který tato akce vyžaduje.

Při hledání tváře nových ročníků a možností se objevily první limitující faktory. Dlouhodobě nelze chtít, aby věci fungovaly jen na platformě zájmu. Vše má přirozeně i svoji ekonomickou hodnotu, což přirozeně cítí zejména podnikatelské subjekty. Přirozená podpora politiků, jejich zájem pomoci podobným akcím a při té příležitosti i sobě je sice přirozená, nemůže ale být dlouhodobě jediným hnacím motorem. Postupně tedy dochází k najití takových zdrojů, které budou pro pořádání této akce v "nejistém" politickém prostředí na tomto minimálně závislé. Naprosto logické tedy je, že rozhodující rozvoj této akce přinese její vlastní úspěšnost a tento rozvoj bude úměrný zejména z ní získaných finančních zdrojů.

Vize tohoto pojetí byla již znát na ročníku III. Putování po dobšických sklípcích v roce 2008 a věříme, že dalšími ročníky postupně dosáhneme limitů, o kterých byla zmínka v úvodu. Vzhledem k tomu, že minulý ročník již byl mediálně sledován, můžete se dozvědět více informací na patřičných odkazech.

Hlavním organizátorem je Sdružení dobšických vinařů, které podle svých stanov je nepolitickou organizací sdružující osoby na základě zájmu a souhlasu s těmito stanovami. Tak jako se vyvíjelo vlastní putování, je snaha posílit soběstačnost sdružení v dané oblasti činnosti, což přirozeně vyvolává diskuzi v pokud možno rostoucí členské základně. Věříme, že se podaří získat další logické paritní partnery, kteří mohou za dané situace svojí účastí pomoci dobré věci. Věříme, že obec Dobšice, její lidé i zajímavosti okolí budou předmětem dalšího zájmu těch, kteří nás navštíví právě v tyto dny.

Děkujeme za Vaši účast dřívější, nynější i příští!

pořadatelé
Putování po dobšických sklípcích