Putování po Dobšických sklípcích, II. ročník

v sobotu 17. února 2007

Jaký byl vlastně letošní ročník? Zúčastnilo se téměř 400 osob, což je dvojnásobek prvního ročníku v loňském roce. Některé sklípky přibyly, jiné se tentokráte neotevřely. Svoji nabídku představila nově druhá vinařská firma (Vinařství Lahofer).

Počasí bylo nádherné, událost byla doplněna kulinářskými aktivitami pohostinství Sapík a občerstvení před Kovárnou. Přítomnost koňského povozu, masopustních masek i nezbytné ikony napoleonských vojáků dále zvyšovala atraktivitu události. Ve sklípku pana M. Švédy hrála cimbálová muzika a byl slyšet zpěv, jinde se diskutovalo především a hlavně o víně. Tolik jedno ze subjektivních hodnocení.

Každý z návštěvníků si jistě udělal svůj úsudek, který do jisté míry mohl ovlivnit i "výbušný alkohol". Bylo to náročné ale vše proběhlo bez větších problémů a našlo se dost jedinců, kteří využili plynulého přechodu na Masopustní zábavu, kde při zahájení byly oznámeny výsledky hodnocení vín.


Ocenění nejlepší bílé víno malovinaře získal Ing. Antonín Čep za Vlašský ryzlink

Ocenění nejlepší červené víno malovinaře získal Josef Lán za Modrý portugal

Ocenění za nejlepší kolekci vín již podruhé obhájilo Vinařství Hort (Ing. Jiří Hort)


Další informace ke zmíněné akci jsou k dispozici na serveru Dobrovolného svazku vinařských obcí Daníž
Putování po Dobšických sklípcích, I. ročník

v sobotu 17. února 2006

První ročník byl doslova průkopnický, při kterém akce dostala své základní rysy, název a charakter byl rozhodujícím pro další vývoj ročníků následujících. Přes nedostatečnou publicitu a přiznejme i určitou nedůvěru v tuto novou akci se účastnilo přibližně 200 osob. Bylo otevřeno 12 stanovišť s nabídkou vín. Podmínkou bylo, aby se prezentovala mladá vína, což pozdější vývoj v dalších ročnících již tak striktně nedodržoval.

Byla také provedena ekonomická analýza, jelikož motivace pro vlastní účastníky - vinaře byla téměř záporná. Více je zřejmé z tehdejšího plakátu.

1. Putování po dobšických sklípcích 2006