Putování po Dobšických sklípcích, I. ročník

v sobotu 17. února 2006

První ročník byl doslova průkopnický, při kterém akce dostala své základní rysy, název a charakter byl rozhodujícím pro další vývoj ročníků následujících. Přes nedostatečnou publicitu a přiznejme i určitou nedůvěru v tuto novou akci se účastnilo přibližně 200 osob. Bylo otevřeno 12 stanovišť s nabídkou vín. Podmínkou bylo, aby se prezentovala mladá vína, což pozdější vývoj v dalších ročnících již tak striktně nedodržoval.

Byla také provedena ekonomická analýza, jelikož motivace pro vlastní účastníky - vinaře byla téměř záporná. Více je zřejmé z tehdejšího plakátu.

1. Putování po dobšických sklípcích 2006