Výstavy Jarovín rosé mají tradici od roku 2004

Každoročně ji připravuje Sdružení dobšických vinařů jako mezinárodní výstavu, jíž se mohou účastnit pouze růžová vína (nejbližší obdobná přehlídka se koná až na jihu Rakouska).

Sdružení dobšických vinařů vzniklo s podnětu splnění podmínek pořádání mezinárodní výstavy růžových vín Jarovín v roce 2004, především z iniciativy Ing. Jiřího Horta a Ing. Ladislava Skopala. Tato akce je od této doby každoroční mezinárodní přehlídkou růžových vín.

Téměř vyčerpávající informace o minulých ročnících můžete nalézt na adrese www.jarovin.cz.