Pozvánka na členskou schůzi SDV (7.1.2014)

Pozvánka

logoSDV malé

na členskou schůzi SDV
v neděli 12. ledna 2014

do sklepa p. Knotka (naproti kovárně) v 17.30 hod.

Na programu bude:

  1. Členské záležitosti - členská základna, hospodaření sdružení
  2. Přeměna "sdružení" ve "spolek", vše dle samostatného programu jednání
  3. Příprava Putování po dobšických sklípcích dne 15. února 2014
Poznámky k bodu 2)

Přeměna našeho sdružení ve spolek, schůze bude pojata jako ustavující, tj. vyhotoví se seznam jejích účastníků a po jejich seznámení se s obsahem stanov a po jeho odsouhlasení účastníkem stvrzeném jeho podpisem se účastník stane členem nového útvaru – Spolku dobšických vinařů.

Stát se členem můžete samozřejmě i na jiné schůzi kdykoliv poté, budete-li chtít, na této to však bude pro všechny nejjednodužší. Členství se automaticky nepřeklápí ze sdružení do spolku, je potřeba Váš podpis! Na schůzi se budou ujasňovat a doplňovat přesné znění stanov – většinou se bude jednat jen o kosmetické úpravy.

Na minulé schůzi padla řada návrhů na obsah nových stanov např. dvojí členství a čtyřčlenný placený výbor, toto vše bude již v nových stanovách uvedeno. Co bude potřeba si ujasnit jsou kompetence jednotlivých členů výboru a jeho personální obsazení. Výbor se bude skládat z předsedy, dvojice místopředsedů a hospodáře. Členem může být zvolen kdokoliv z členů, proto si ujasněte svoji kandidaturu. Volba bude probíhat většinovým systémem.Účast všech členů nutná!

Ing. Miroslav Rolník
místopředseda SDVObsah sekce Informace pro členy SDV
OdrážkaSmutná zpráva - zemřel Zdeněk Rolník, člen našeho spolku 31.12.2016
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi - 8. listopadu 2015 4.11.2015
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi - 3. září 2015 31.8.2015
OdrážkaSmutná zpráva 16.3.2015
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi - 22. února 2015 21.2.2015
OdrážkaSmutná zpráva 4.11.2014
OdrážkaZápis z výroční členské schůze, konaný dne 12.1.2014 13.1.2014
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi SDV 7.1.2014
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi SDV 10.12.2013
OdrážkaSchůze SDV 10. ledna 2013 9.1.2013
OdrážkaPozvánka na schůzi SDV 13.10.2012
OdrážkaZhodnocení únorového putování - nový termín 9.3.2012 ! 1.3.2012
OdrážkaPozvánka na vinařskou přednášku 7.9.2011
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi SDV 30.8.2011
OdrážkaLetošní ročník Dobývání sklepů se uskuteční v sobotu 9.července 2011 8.6.2011
OdrážkaPozvánka na mimořádnou členskou schůzi ve středu 8.6.2011 3.6.2011
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi SDV 21.3.2011
OdrážkaKonference Víno a cestovní ruch - Loucký klášter 17.2.2011 11.2.2011
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi SDV 13.10.2010
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi SDV 21.6.2010
OdrážkaZhodnocení V. ročníku Putování... 8.3.2010
OdrážkaPozvánka na členskou schůzi SDV 29.1.2010
OdrážkaInformace o projednaných tématech na členské schůzi SDV 16.11.2009
OdrážkaSv. Martin se blíží... 8.11.2009
OdrážkaInformace pro vinařskou veřejnost - nepřehlédněte! 20.8.2009