Základní dokumenty SDV

  • Stanovy spolku dobšických vinařů (SDV)
    Stanovy spolku dobšických vinařů (SDV) (pdf verze)

  • Výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně.
    Výpis ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. (pdf verze)