Sdružení znojemských vinařů

    Dvořákova 21,  669 01  Znojmo, tel. 515 213 145

 

    e-mail:

    jaromir.cepicka@centrum.cz

    cepicka.znojemskevinarstvi@sky.cz                                                                                                                            

 

 

  Návratka - Přihláška  na konferenci  SZV Znojmo

 

 

 Přihlašuji se na konferenci SZV – Pěstitelské trendy a registr vinic

 Loucký klášter Znojmo 26. 11. 2009.

 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………..

 

Adresa:  ………………………………………………………………

 

 

Telefon, e-mail: ……………………………………………………….

 

 

Datum a podpis : ………………………………………………………