Putování za znojemským Veltlínem

 

Pořadatel: MAS Znojemské vinařství, o.s. Hnanice

ve spolupráci s Svazkem znojemských vinařských obcí Daniž a  Sdružením znojemských vinařů

Orientační časový harmonogram: 

 

Pátek 4.června 2010

13:00 hod.       Hotel Dukla Znojmo, 13:15 hod. nádraží ČD Znojmo

 

13:30 hod.       Školní vinice SOŠ a SOU Znojmo – Přímětice,  viniční trať Horní Leska

14:15 hod.       Křížový sklep v Přímětcích fy. Znovín Znojmo, a.s., degustace vzorků vín

                        Vystoupení pěveckého souboru Karmína Clára

 

15:45 hod.       Dobšice - viniční trať U hájku Vinařství Lahofer, a.s.

                        Vinný sklep Ing. Kamil Piálek,  Dobšice  - degustace vzorků vín

 

17:00 hod.       Hnanice - viniční trať Knížecí vrch a Fládnická

                        Vinařství Kořínek - Hnanice, degustace vzorků vín

 

18:00 hod.       Nový Šaldorf - Sedlešovice, Znojmo - Konice - viniční trať Kraví hora,

                        areál Modrých sklepů Nový Šaldorf - Vinné sklepy rodiny Špalkových,  

                        degustace vzorků vín, občerstvení

 

Sobota  5.června 2010

13:00 hod.      Hotel Dukla Znojmo, 13:15 hod. nádraží ČD Znojmo 13:30 hod. hotel N - Přímětice   

 

14:00 hod.      Horní Dunajovice – viniční trať Stará hora, Agra Horní Dunajovice, a.s.

                       Vinařství Líbal, s.r.o. Horní Dunajovice,  degustace vzorků vín

                    

15:30 hod.      Hostěradice - viniční trať Volné pole, Zea Hostěradice, a.s.,    

                          

16:30 hod.      Olbramovice – Markovy vinné sklepy, degustace vzorků vín z vinařské obce Olbramovice

 

18:00 hod.      Bohutice - viniční trať U sv. Michálka   

                       obecní vinný sklep a přilehlé prostory, degustace vzorků vín, občerstvení

 

Přeprava osob bude zajištěna autobusem, po skončení akce autobus pojede stejnou trasou i zpět – hotel N Přímětice, nádraží ČD a hotel Dukla. Předpokládané ukončení akce kolem 20 hod.

Tato akce je finančně podpořena Vinařským fondem ČR.    

Vložné na tuto akci: 200 Kč /osoba a den za podíl na cestovném, degustaci vína a občerstvení, 100 Kč za skleničku a katalog vzorků..

Možno přihlásit se jen na jeden či dva dny, akce je otevřená pro všechny zájemce.

Vyplněné přihlášky zašlete písemně či e-mailem na adresu MAS Znojemské vinařství, o.s..

Dvořákova 21 669 01 Znojmo – velmi důležité z hlediska zajištění dopravy

Ve vinařských obcích Nový Šaldorf-Sedlešovice a Bohutice mohou zájemci přijít individuelně, tyto obce budou zvát i své hosty.

Odborný garant - Ing. J. Čepička, CSc. tel. 515 213 145, 721 520 856

e-mail: cepicka.znojemskevinarstvi@sky.cz  nebo jaromír.cepicka@centrum.cz

 

l_szv.bmp