Přihláška do Sdružení dobšických vinařů

 

SDRUŽENÍ DOBŠICKÝCH VINAŘŮ

Za školkou 261

Dobšice 671 82

IČO : 26615339

 

Závazně se přihlašuji do Sdružení dobšických vinařů a budu nápomocen při organizování akcí pořádané sdružením.

 

Jméno     ………………………………….

 

Příjmení   …………………………………

 

Adresa…………………………………………………………………..

 

Telefon   ……………………………

 

Email       ………………………………….

 

Sklep    ……………………………….

 

V Dobšicích dne

 

Podepsáni :

 

Člen ……………………..                    Za SDRUŽENÍ DOBŠICKÝCH VINAŘŮ ing.Jiří Hort