Pozvánka na členskou schůzi - 3. února 2019
(25.1.2019)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 3.2.2019 v 10:30 hod.
ve sklepě č.16, u Vlasty Dolejší

Program jednání:

  1. Přijetí dvou nových členů SDV
  2. Příprava Putování po dobšických sklípcích 16.1.2019

  3. Prosím všechny o účast!

    Ing. Miroslav Rolník
    předseda SDVSmutná zpráva - zemřel člen spolku Josef Lán
(19.1.2019)

Josef Lán, člen SDV, sklep č.4

Dne 17.1.2019 nás navždy opustil Josef Lán. Přímý pracovitý muž, výborný vinař a člověk, který bude na světě chybět. Dne 25.1.2019 ve 12.00 hod. se bude konat pohřeb na Ústředním hřbitově ve Znojmě.

Ať odpočívá v pokoji, čest jeho památce.


Josef Lán - parte

Obsah sekce Informace pro členy SDV