XIII. ročník Putování po dobšických sklípcích 2018 - 17. únor 2018 - je minulostí

Již XIII. ročník tradičního Putování po dobšických sklípcích se uskutečnil v sobotu 17. února 2018 od 10.00 do 18.00 hod. Zúčastnilo se 598 platících osob a tím se jedná o druhou nejvyšší účast v historii této pravidelné vinařské akce. Potěšující je, že toto se stalo i přes letošní zhoršenou dopravní situaci, kterou se podařilo ve spolupráci s obcí zvládnout a nepříliš přívětivé počasí. Těšíme se na příští setkání v létě.

Děkujeme za Vaší účast!

Vinaři SDV

XII. Putování po dobšických sklípcích 2018

Důležité podklady pro připomenutí:Obsah sekce Akce spolku