XIV. ročník Putování po dobšických sklípcích je minulostí

Vážení přátelé vína a akcí našeho spolku,

děkujeme Vám za účast, na letošním putování, kterého se zúčastnilo více než 800 návštěvníků. Děkujeme všem za přízeň a omlouváme se za komplikace plynoucí z nepřipravenosti na tak hojný počet návštěvníků. Doufáme, že i přes zmíněné potíže se vše nakonec zvládlo a celá akce se i díky skvělému počasí vydařila.

Dovolte mi, abych poprosil všechny budoucí návštěvníky, aby brali ohled na místní, kteří bydlí v ulicích na kterých se akce konala a pokud oni projíždějí auty nebránili jim v tom - vyjíždějí opravdu jen v nutných případech a pro spokojenost obou je dobré umožnit hladké projetí.

Těšíme se na shledání při další akci - Dobývání dobšických sklípků, které se bude konat 13.7.2019 a které bude připomínkou 210. výročí bitvy u Znojma.Ing. Miroslav Rolník
předseda Spolku dobšických vinařů


Putování po dobšických sklípcích 2019


Nabídka vín a mapka 2019 >>>


(foto Standa Nováček - děkujeme)


Obsah sekce Akce spolku