Kontaktní údaje

Právní forma a účel:

Spolek dobšických vinařů (SDV) vznikl za účelem sdružování osob se vztahem k vinařství; k podpoře rozvoje vinařství v regionu; organizování akcí na podporu vinařství; propagace vinařství, včetně vydávání informačních materiálů; organizování přehlídek vín a degustačních akcí.

IČO: 266 15 339
Sídlo: Leska 518, 671 82 Dobšice
Číslo účtu:

Kontaktní e-mail: vinari.dobsice@seznam.cz
Web SDV: www.vinari.dobsice.cz
(dříve publikované osobní maily v záležitostech spolku již prosím nepoužívejte)


Jménem spolku jedná předseda výboru, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou a dalším členem výboru. Výbor je tříčlenný. (změna volených členů výboru a jejich funkcí od 6.6.2021)

Předseda SDV:

JUDr. TOMÁŠ RADA Ph.D.
tel.: + 420 777 026 713
e-mail: vinari.dobsice@seznam.cz

Místopředseda SDV:

Ing. MIROSLAV ROLNÍK
tel.: + 420 732 791 858
e-mail: vinari.dobsice@seznam.cz

Hospodář SDV:

Ing. MARTIN VEČEŘA
tel.: + 420 777 605 109
e-mail: vinari.dobsice@seznam.cz


Veřejně dostupné informace na serveru justice.cz

Kontakt na ostatní členy SDV

Mapka sklepů a telefonní kontakty na jednotlivé členy >>>
Prosíme o strpení, aktualizuje se...