Spolek dobšických vinařů

Více o pořádaných akcích

Letáky stěžejních akci v roce 2023
(23.10.2022)

Dovolujeme si v předstihu představit létáky pro obě významné akce SDV, tedy zimního Putování po dobšických sklípcích a letního Dobývání dobšických sklípků.

Doplňujeme tak již zveřejněné termíny grafikou a informacemi o těchto akcích, které budou takto publikovány i v ostatních médiích, včetně katalogu vinařských akcí.

Další informace budou zveřejněny v konkrétní pozvánce na danou akci před jejím konáním.

Těíne se na Vaši účast!

Členové Spolku dobšických vinařů


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Více o pořádaných akcích

Navigace

Rychlé volby

Změna vzhledu

PDA verze
důvod: vyžádána přístupná verze