Spolek dobšických vinařů

Vinařské uličky v Dobšicích

Sklepy a sklepní uličky

Dobšické sklepy

Obec Dobšice se může pochlubit dvěma sklepními uličkami. První se nachází v okolí potoka Leska, další jsou v ulicích Za školou a Dyjské.

Některé sklepy jsou kopané v pískovci se zpevněnými vstupy, jiné pak vyzděné obloukovou klenbou. Stáří sklepů se odhaduje přibližně na dvě století. Mnohé z nich jsou postupnou rekultivací a údržbou navráceny původní podobě vinných sklípků, po té co dřívějšími necitlivými zásahy značně utrpěly a stávaly se tak multifunkčními objekty nepříliš vábného vzhledu.

Tradiční slípky byly osazeny vstupním portálem vedoucím do lisovny a výrobny vína, mnohdy kombinované s účelnými prostorami pro posezení ve větší společnosti.

Sestup do podzemí sklípků je pro neznalého návštěvníka překvapením. Sporadické osvětlení dokresluje tajemnou atmosféru a zrnka písku a patina starého klenbového zdiva vytváří spolu s ušlechtilými tmavými plísněmi zlatavou atmosféru tolik korespondující s přítomnými víny.

Ozdobou těchto sklípků zůstávají tradiční sudy, i když jejich údržba a postavení v současné nabídce nádob pro skladování vína je dostává do role postupně ustupující. Zejména malý vinař, s rozmanitou skladbou vín v menších šaržích je dnes odkázán na sklo, případně tolik známé plasty.

Vraťme se ještě ke hře světla. Zvláště ve skleněných nádobách je víno po finálních úpravách schopno přenést tuto výjimečnou kresbu světla a stínů. Reflexy žlutozlatavých zbarvení bílých vín a rubínových vín růžových a červených jsou při dobrém nasvícení kulisou, kde víno chutná nejlépe. Právě proto se často vinaři scházejí přímo v tomto podzemí, kde atmosféra umocňuje chuťové pocity. Právě proto jste srdečně zváni do dobšického vinařského podzemí, kde mnohé uvidíte, ochutnáte a případně se něco z tajemna kolem vín a historek s ním spojených dozvíte.


Navigace

Rychlé volby

Změna vzhledu

PDA verze
důvod: vyžádána přístupná verze