Spolek dobšických vinařů

Domů


Vítejte na našem webu!


Vinařské akce ve Znojemské vinařské podoblasti a na Moravě - PŘEHLED termínů >>>PŘIPRAVUJEME:

II. ročník Dobšického vinobraní, v sobotu 12. října 2024
více informací v sekci AKCE SPOLKU >>>

Již proběhlo:

XV. ročník Dobývání dobšických sklípků, v sobotu 6. července 2024 je minulostí


více informací >>>

Termíny akcí SDV v roce 2024

  • 17. února 2024 XIX. ročník Putování po dobšických sklípcích
  • 6. července 2024 XV. ročník Dobývání dobšických sklípků
  • 12. října 2024 II. ročník Dobšického vinobraní

další informace najdete v sekci Akce spolku, případně Aktuality

Dobšice patřily k nejvýznamnějším vinařským obcím kraje. V roce 1678 dvacet šest „luckých“ poddaných u nás obdělávalo 236 čtvrtí vinic a v roce 1897 v seznamu největších vinařských obcí jsou na 8. místě jmenovány Dobšice s 63 hektary vinic.

Vinařské tradice naštěstí nezanikly, každoroční vyhodnocování a ochutnávky pořádané místními zahrádkáři ZO ČZS Dobšice více jak dvacetpět let se těší velkému zájmu. Dalším přínosem byl vznik Sdružení dobšických vinařů, které napřed vzniklo pro pořádní mezinárodních výstav Jarovín Rosé a později, v roce 2008 se otevřelo novým členům, kterých je nyní přes dvacet. Postupně se vybudovala tradice každoročního Putování po dobšických sklípcích, konaného v polovině února a dále přibyla letní akce známá pod názvem Dobývání dobšických sklípků a Svěcení martinských vín. Řada místních sklepů se může pochlubit krásnými interiéry a chodbami v pískovci, jiné zase zděnou klenbou. Některé mají posezení, některé jsou především výrobní a skladovací. V obou je radost pobýt a ochutnávat to, co zdejší vinice poskytují a co je vinaři proměněno v kvalitní vína. V obci působí řada vinařů, drobných vinařství, ale i dvě vinařské firmy mající své zasloužené postavení na trhu vína v ČR s úspěchy přesahujícími národní rámec.

Obec Dobšice se může pochlubit dvěma sklepními uličkami. První se nachází v okolí potoka Leska, druhá je v ulicích Za školou a Dyjská. V katastru obce jsou dvě viniční tratě v první kategorii – U hájku a Pod tratí. V obci je registrováno 30 pěstitelů s plochou 40,5 ha vinic. V obci je největším pěstitelem Vinařství LAHOFER, a.s., která zde má své sídlo a vinařský dvůr. Druhým vinařstvím v obci je VINO HORT s.r.o., rovněž se sídlem v obci a sklepními a výrobními prostorami. Řada drobných vinařů dotváří kolorit a pestrost nabídky. Jsou to především členové zahrádkářského svazu v Dobšicích , členové našeho Spolku dobšických vinařů, ale i neorganizovaní pěstitelé a malovýrobci vína. pro svoji potřebu. Snaha sjednotit a společně udržovat tradice a kvalitu vín je zřejmá především z aktivit Spolku dobšických vinařů.

Cestu po vinných sklípcích a vinicích Dobšic je možné obohatit o vycházku po naučné stezce Po stopách Napoleonova působení na Znojemsku, která mapuje události bitvy u Znojma, v níž se roku 1809 utkala francouzská vojska císaře Napoleona I. s armádou rakouského císaře Františka I. Příležitostně, zejména ve spojení s kulatými výročími, je tato bitva v Dobšicích připomínána její rekonstrukcí, kterých se účastní kluby vojenské historie mnoha zemí. Pravidelnou akcí našeho spolku je Dobývání dobšických sklípků v první dekádě července. Tato akce je spojena s pestrým doprovodným programem a multižánrovými hudebními produkcemi.

Září a následující měsíce jsou každoročně spojeny se sklizní a výrobou vína. Na sv. Martina - 11. listopadu, vinaři spolku nabízejí první pokřtěná vína na návsi při akci Svěcení Svatomartinských vín. 

Navigace

Rychlé volby

Změna vzhledu

PDA verze
důvod: vyžádána přístupná verze