Pozvánka na členskou schůzi - 17. června 2018
(11.6.2018)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 17.6.2018 v 16:00 hod.
ve sklepě č.15, u Musilů

Program jednání:

  1. Příprava Putování po dobšických sklípcích 14.7.2018

  2. Ing. Miroslav Rolník
    předseda SDVSmutná zpráva
(1.2.2018)

S lítostí a smutkem oznamujeme zprávu, že nás navždy opustil
člen našeho spolku

logo SDV BT2

Ing. Jan Šimeček, sklep č.6.

Budeme na Tebe vzpomínat Honzo, na tvůj humor i Tvá vína, která jsi vždy i přes zdravotní těžkosti, které Tě dlouhodobě doprovázeli, měl výborná. Čest Tvé památce, nezapomeneme na Tebe.

Členové Spolku dobšických vinařů.Obsah sekce Informace pro členy SDV