Pozvánka na členskou schůzi - 2- října 2022
(30.9.2022)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 2.10.2022 v 10:00 hod.
ve sklepě č.24, u Martina Večeři

Program jednání:

 1. Vyhodnocení Dobývání
 2. Akce v roce 2023Pozvánka na členskou schůzi - 9. ledna 2022
(5.1.2022)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 9.1.2022 v 14:00 hod.
ve sklepě č.24, u Martina Večeři

Program jednání:

 1. projednání Výroční zprávy SDV za rok 2021
 2. návrh na projednání změny stanov SDV
 3. hlasování o přijetí nových členů SDV
 4. seznámení členů SDV s legislativou dopadající na výrobce vín
 5. koncept Dobývání 2022, Putování 2022 a propagace akcí
 6. určení termínů pro rok 2023
 7. různé (výstava vín, vinařské tripy, atp.)

 8. Prosím všechny o účast!

  JUDr. Tomáš Rada
  předseda SDVObsah sekce Informace pro členy SDV