Pozvánka na členskou schůzi - 22. ledna 2023
(19.1.2023)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 22.1.2023 v 10:00 hod.
ve sklepě č.24, u Martina Večeři

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Projednání přijetí nových členů
  3. Putování po dobšických sklípcích 2023
  4. Různé
  5. Závěr

  6. Podklady pro jednání byly doručeny všem členům.

Pozvánka na členskou schůzi - 2- října 2022
(30.9.2022)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 2.10.2022 v 10:00 hod.
ve sklepě č.24, u Martina Večeři

Program jednání:

  1. Vyhodnocení Dobývání
  2. Akce v roce 2023Obsah sekce Informace pro členy SDV