Spolek dobšických vinařů

Informace pro členy SDV

Pozvánka na členskou schůzi - 14. ledna 2018
(6.1.2018)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 14.1.2018 v 16:30 hod.
ve sklepě č.15, u Musilů

Program jednání:

  1. Příprava XIII. ročníku Putování po dobšických sklípcích, který se bude konat 17.2.2018
  2. Zhodnocení roku 2017
  3. Členské záležitosti

Žádám o účast všechny členy SDV!

Ing. Miroslav Rolník
předseda SDVObsah sekce Informace pro členy SDV

Navigace

Rychlé volby

Změna vzhledu

PDA verze
důvod: vyžádána přístupná verze