Pozvánka na členskou schůzi 17.3. 2024 ve skl. č. 15 u L. Musila
(4.3.2024)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 17.3.2024 v 10:00 hod.
ve sklepě č.15, u Ladislava Musila

Program jednání:

 1. Úvod
 2. Zhodnocení proběhlé akce Putování 2024
 3. Koncept Dobývání 2024 - projednání
 4. Koncept Vinobraní 2024 - projednání
 5. Různé
 6. Závěr

 7. Podklady pro jednání budou doručeny všem členům.

Pozvánka na členskou schůzi - 22. ledna 2023
(19.1.2023)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 22.1.2023 v 10:00 hod.
ve sklepě č.24, u Martina Večeři

Program jednání:

 1. Úvod
 2. Projednání přijetí nových členů
 3. Putování po dobšických sklípcích 2023
 4. Různé
 5. Závěr

 6. Podklady pro jednání byly doručeny všem členům.

Obsah sekce Informace pro členy SDV