Spolek dobšických vinařů

Informace pro členy SDV

Smutná zpráva
(1.2.2018)

S lítostí a smutkem oznamujeme zprávu, že nás navždy opustil
člen našeho spolku

logo SDV BT2

Ing. Jan Šimeček, sklep č.6.

Budeme na Tebe vzpomínat Honzo, na tvůj humor i Tvá vína, která jsi vždy i přes zdravotní těžkosti, které Tě dlouhodobě doprovázeli, měl výborná. Čest Tvé památce, nezapomeneme na Tebe.

Členové Spolku dobšických vinařů.Pozvánka na členskou schůzi - 28. ledna 2018
(24.1.2018)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 28.1.2018 v 16:30 hod.
ve sklepě č.15, u Musilů

Program jednání:

  1. Způsob podpory hudby ve sklepech
  2. Vstup nového člena – Rostislav Chládek
  3. Nahlášení vzorků na Putování 2018, pokud tak již nebylo učiněno

Žádám o účast všechny členy SDV, případně vyslovení názoru k projednávaným bodů písemně s doručením na schůzi, nebo e-mailem!

Ing. Miroslav Rolník
předseda SDVObsah sekce Informace pro členy SDV

Navigace

Rychlé volby

Změna vzhledu

PDA verze
důvod: vyžádána přístupná verze