Spolek dobšických vinařů

Informace pro členy SDV

Pozvánka na členskou schůzi - 6. června 2021
(7.5.2021)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 6.6.2021 v 15:00 hod.
ve sklepě č.20, Radovín u Tomáše Rady

Program jednání:

 1. Volba členů výboru SDV
 2. Volba kontrolní komise SDV
 3. Projednání Výroční zprávy SDV za rok 2020
 4. Hlasování o přijetí nových členů spolku
 5. Dobývání 2021 a další akce v roce 2021, termíny akcií v roce 2022

 6. Prosím všechny o účast!

  V případě, že nebude z důvodu epidemiologických opatření možné schůzi konat, budete o tom vyrozuměni, a to včetně návrhu náhradního termínu.

  Ing. Miroslav Rolník
  předseda SDVPozvánka na členskou schůzi - 8. března 2020
(3.3.2020)

Pozvánka

logo SDV BT2

na členskou schůzi SDV
v neděli 8.3.2020 v 10:30 hod.
ve sklepě č.8, u Jonášů

Program jednání:

 1. Zhodnocení Putování po dobšických sklípcích 15.2.2020
 2. Příprava ochutnávky vín 25.4.2020

 3. Prosím všechny o účast!

  Ing. Miroslav Rolník
  předseda SDVObsah sekce Informace pro členy SDV

Navigace

Rychlé volby

Změna vzhledu

PDA verze
důvod: vyžádána přístupná verze