Pozvánka na členskou schůzi ZO ČSZ Dobšice - 7.2.2019
(30.1.2019)

Pozvánka

na členskou schůzi ZO ČSZ Dobšice
která se koná
v úterý 7. února 2019 od 17.00 hod.
v restauraci POHODA na sídlišti (bývalý BARÁK) v Dobšicích

Program:

  1. Zahájení
  2. Hlavní zpráva
  3. Pokladní zpráva
  4. Revizní zpráva
  5. Volba výboru a revizorů ZO
  6. Diskuze
  7. Závěr
Před schůzí budou od 16.30 hod. prodávány členské známky na rok 2019 (100,-Kč včetně Rukověti)

Tevolt Zdeněk v.r.
předseda ZO ČSZ DobšiceObsah sekce Aktivity ČSZ ZO Dobšice